Podróż przez zarządzanie projektami z BC²

Mit fünfmonatiger Vorarbeit, vielen internen Stunden und Abstimmungsrunden haben wir am 30.03.2020 die Projektskizze ENGINEER auf den Weg gebracht. ENGINEER ist ein Akronym und steht für "Effiziente Energieversorgung und intelligente Energieverteilung für zukünftige Bordnetzsysteme mit multiplenSpannungslagen ohne 12V Bleibatterie".
May 31, 2022

Projektskizze für "Neue Fahrzeug- und Systemtechnologien" eingereicht

W marcu 2022 roku rozpoczęliśmy podróż tematyczną związaną z zarządzaniem projektami z firmą BC², prowadzoną przez Bernwarda Clausinga - wykwalifikowanego konsultanta z dużym doświadczeniem w inżynierii samochodowej. Oprócz niezaprzeczalnej jakości świadczonych usług, praca z Bernwardem była nieoceniona ze względu na jego znajomość naszego środowiska pracy z pierwszej ręki. Naszą drogą do rozwoju jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych oraz nauka szybkiego i skutecznego rozwiązywania konfliktów. Nie do przecenienia jest także wdrożenie zdobytej wiedzy w realizowane przez nas projekty oraz szansa na pełne wykorzystanie naszego potencjału.
Trzy miesiące temu wzięliśmy udział w dwudniowym seminarium na temat zarządzania projektami. Uświadomiwszy sobie, że większość projektów kończy się niepowodzeniem już na starcie z powodu niejasnych oczekiwań i wymagań, przekonaliśmy się, jak ważne jest zwracanie uwagi na wszelkie rodzące się konflikty. Zrozumieliśmy również, jak fundamentalne znaczenie dla skutecznego zarządzania projektami ma docenianie potrzeb i wartości pracowników oraz przejrzysta komunikacja. W tym tygodniu kontynuujemy naszą podróż, biorąc udział w kolejnym seminarium dla naszych polskich i niemieckich kolegów. W poniedziałek spotkaliśmy się w pięknej Bawarii na eksperymentalnym warsztacie, który wśród wielu ćwiczeń zorientowanych na praktykę obejmował teatr improwizowany! Czerpiemy ogromne korzyści z możliwości współpracy z Bernwardem, ponieważ skuteczne zarządzanie projektami jest dla nas równoznaczne z sukcesem jako dostawcy usług inżynierskich.