Nowe technologie dla pojazdów i systemów

Mit fünfmonatiger Vorarbeit, vielen internen Stunden und Abstimmungsrunden haben wir am 30.03.2020 die Projektskizze ENGINEER auf den Weg gebracht. ENGINEER ist ein Akronym und steht für "Effiziente Energieversorgung und intelligente Energieverteilung für zukünftige Bordnetzsysteme mit multiplenSpannungslagen ohne 12V Bleibatterie".
Sep 8, 2020

Projektskizze für "Neue Fahrzeug- und Systemtechnologien" eingereicht

30 marca 2020 r., po pięciu miesiącach prac przygotowawczych, wielu zespołowych godzinach pracy i rundach koordynacyjnych zakończyliśmy dopracowywanie szkicu projektu ENGINEER. Akronim ten określa projekt pt. „Efektywne zaopatrzenie w energię i inteligentna dystrybucja mocy dla przyszłościowych systemów implementowanych w pojazdach mechanicznych bez użycia baterii 12 V”. Udało się nam opracować przełomowy pomysł oraz pozyskać odpowiednich współpracowników do jego dalszego rozwoju - naszymi partnerami badawczymi są Digital Workbench, NEXANS Autoelectric, WE WIRE oraz FAPS - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Jak podkreśla Armin Hager, CEO VOITAS Engineering: „Chcemy zejść z utartych szlaków i podzielić się naszą innowacyjną przewagą z naszymi partnerami, aby wspólnie wypracowywać nowe, coraz lepsze rozwiązania. Nasza wniosek jest obecnie rozpatrywany przez niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii, ale jesteśmy przekonani, że wygramy ten kontrakt”.